Chỉnh sửa page
  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: 31/01/2018
  • Để chỉnh sửa các Trang (Page) có sẵn trong website như Liên Hệ, Giới Thiệu,.. Quý...
Hướng Dẫn Thay Đổi Nội Dung Tại Theme Option
  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: 31/01/2018
  • Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung trên trang chủ theme option của wordpress Các website được...
Hướng dẫn đổi mật khẩu user
  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: 31/01/2018
  • User password user guide in wordpress The default password is a Epal level through email, password that...
Hướng dẫn đăng nhập vào website
  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: 31/01/2018
  • Để đăng nhập vào Website WordPress quý khách làm theo hướng dẫn sau: Sau khi hoàn thành...
phone_fix_pc