QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE THEO YÊU CẦU TẠI EPAL SOLUTION
-

Để Thiết kế Website Chuyên Nghiệp Theo Yêu Cầu. Đặc biệt là hệ thống Website Thương Mại Điện Tử đầu tư hàng triệu đô.
Hoạch định giải pháp và mô hình trước khi thực hiện sẽ giảm thiểu rủi ro về thời gian, chi phí và tỷ lệ thất bại của Dự Án.

thiết kế website theo yêu cầu

01. Ý TƯỞNG & GIẢI PHÁP

YÊU CẦU KHÁCH HÀNG VÀ ĐỊNH HÌNH Ý TƯỞNG THIẾT KẾ.

● Ý tưởng, mong muốn của khách hàng và nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng soạn thảo, mô phỏng lại.

● Quá trình tương tác & xác nhận qua lại liên tục giữa khách hàng và EPAL Solution.

● Tùy chỉnh và ghi chú những ý kiến riêng của khách.

● Sau khi tương tác kết thúc phải ra một bản chi tiết thiết kế đầy đủ.

thiết kế website chuyên nghiệp

02. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE

● Thiết kế Giao Diện Website demo trên bản vẽ (PSD/AI).

● Thiết kế đúng với yêu cầu nhất của khách hàng từ nội dung bước thứ nhất.

● Thực hiện tuần tự từng trang với qui chuẩn thiết kế chuyên nghiệp.

 

thiết kế website chuẩn SEO

03. LẬP TRÌNH WEBSITE

THIẾT KẾ WEBSITE BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP, C#, RUBY, PYTHON, GOLANG…

► Bước này chia thành hai phần :

3.1 Lập Trình Giao Diện (FrontEnd Develop): Sử dụng ngôn ngữ lập trình giao diện để xử lý giao diện từ bản Thiết Kế (PSD/AI).

3.2 Lập trình Chức Năng & Quản Trị (BackEnd Develop): Là bước xây dựng tính năng và phần quản trị tính năng, quản trị giao diện cho website.

thiết kế website theo yêu cầu

04. KIỂM TRA & SỬA LỖI

KIỂM TRA VÀ SỬA LỖI WEBSITE.

● Kiểm tra tất cả các lỗi về Giao Diện (UI/UX), Lỗi Code Giao Diện, Lỗi Code Tính Năng &  Các luồng hoạt động.

● Sửa lại các lỗi trên, đặc biệt là việc tương tác cho người sử dụng để mang lại hiệu quả kinh doanh và hài lòng về trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của bạn!

Thiết kế website bảo mật cao

05. BÀN GIAO & HƯỚNG DẪN

BÀN GIAO WEBSITE, HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU, SỬ DỤNG WEBSITE.

● Kiểm tra lỗi lần cuối và bàn giao Sources cho khách hàng.

● Hỗ trợ cài đặt cho website hoạt động và hướng dẫn sử dụng, vận hành.

● Hỗ trợ nhập liệu các nội dung chính để website có thể hiện thị đẹp.

dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp

06. BẢO HÀNH & BẢO TRÌ

DỊCH VỤ BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ WEBSITE

● Website do EPAL Solution thiết kế sẽ được bảo hành 01 năm.

● Bảo trì và hỗ trợ & cập nhật vá lỗi đến 05 năm.

● Website TMĐT thời gian bảo hành từ 01-20 năm (theo ký kết) và Bảo trì, phát triển chức năng đến 20 năm hoặc theo yêu cầu thỏa thuận với khách hàng.

BẠN CẦN THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP HOẶC CÁC DỊCH VỤ EPAL?

phone_fix_pc