• 4.500.000 đ

 • 15GB

 • 50 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

 • 2.500.000 đ

 • 15GB

 • 10 accounts

 • 2 lớp

 • 24/5

 • 99.99%

 • không

 • 4.500.000 đ

 • 15GB

 • 50 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

 • 6.500.000 đ

 • 15GB

 • 100 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

 • 8.500.000 đ

 • 15GB

 • 200 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

TÊN DỊCH VỤ
BASIC
STANDARD
BUSINESS
PROFESSIONAL
Chuyển đổi dữ liệu email cũ
300.000 đ / tài khoản
200.000 đ / tài khoản
200.000 đ / tài khoản
200.000 đ / tài khoản
Nâng cấp lên 100GB
1.200.000 đ / tài khoản / năm
1.200.000 đ / tài khoản / năm
1.200.000 đ / tài khoản / năm
1.200.000 đ / tài khoản / năm

BẢNG GIÁ EMAIL GOOGLE DOANH NGHIỆP THEO THÁNG

 • 9.500 đ

 • 15GB

 • 50 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

 • 10.500 đ

 • 15GB

 • 10 accounts

 • 2 lớp

 • 24/5

 • 99.99%

 • không

 • 9.500 đ

 • 15GB

 • 50 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

 • 8.500 đ

 • 15GB

 • 100 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

 • 6.500 đ

 • 15GB

 • 200 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

TÊN DỊCH VỤ
BASIC
STANDARD
BUSINESS
PROFESSIONAL
Chuyển đổi dữ liệu email cũ
300.000 đ / tài khoản
200.000 đ / tài khoản
200.000 đ / tài khoản
200.000 đ / tài khoản
Nâng cấp lên 100GB
1.200.000 đ / tài khoản / năm
1.200.000 đ / tài khoản / năm
1.200.000 đ / tài khoản / năm
1.200.000 đ / tài khoản / năm

BẢNG GIÁ EMAIL GSUITE FULL OPTION THEO THÁNG

 • 910.000 đ

 • 30GB

 • 10 accounts

 • 2 lớp

 • 24/5

 • 99.99%

 • không

 • 460.000 đ

 • 30GB

 • 5 accounts

 • 2 lớp

 • 24/5

 • 99.99%

 • không

 • 910.000 đ

 • 30GB

 • 10 accounts

 • 2 lớp

 • 24/5

 • 99.99%

 • không

 • 2.250.000 đ

 • 30GB

 • 25 accounts

 • 2 lớp

 • 24/5

 • 99.99%

 • không

 • 4.450.000 đ

 • 30GB

 • 50 accounts

 • 2 lớp

 • 24/5

 • 99.99%

 • không

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

TÊN DỊCH VỤ
BASIC
STANDARD
BUSINESS
PROFESSIONAL
Chuyển đổi dữ liệu email cũ
300.000 đ / tài khoản
200.000 đ / tài khoản
200.000 đ / tài khoản
200.000 đ / tài khoản
Nâng cấp lên 100GB
1.200.000 đ / tài khoản / năm
1.200.000 đ / tài khoản / năm
1.200.000 đ / tài khoản / năm
1.200.000 đ / tài khoản / năm
Lưu ý: EPAL Solution là đại lý cung cấp của GoogleAmazon AWS

Tham khảo thêm: Dịch vụ Email - SMS Marketing: Tầm quan trọng và lợi ích của Email - SMS Marketing

BẠN CẦN THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC TẠI EPAL SOLUTION?

phone_fix_pc