• EPAL CMS

 • 5.000 sản phẩm, dịch vụ

 • 200.000 Records

 • 500 Conections

 • 15.000.000 lượt

 • 10 loại trang

 • 02 lần

 • 10 loại trang

 • Responsive

 • 02 lần

 • B2B, B2C

 • Chỉnh sửa

 • Tính phí API

 • Tính phí API

 • Tính phí

 • Tính phí

 • Tính phí

 • Tính phí

 • Miễn phí

 • 01 năm

 • 01 năm

 • EPAL CMS / Magento /
  CS-Cart / Open Cart…

 • 2.000 sản phẩm, dịch vụ

 • 50.000 Records

 • 200 Connections

 • 6.000.000 lượt

 • 8 loại trang

 • 01 lần

 • 8 loại trang

 • Responsive

 • 01 lần

 • B2B, B2C

 • Có sẵn

 • Miễn phí

 • 01 năm

 • EPAL CMS

 • 5.000 sản phẩm, dịch vụ

 • 200.000 Records

 • 500 Conections

 • 15.000.000 lượt

 • 10 loại trang

 • 02 lần

 • 10 loại trang

 • Responsive

 • 02 lần

 • B2B, B2C

 • Chỉnh sửa

 • Tính phí API

 • Tính phí API

 • Tính phí

 • Tính phí

 • Tính phí

 • Tính phí

 • Miễn phí

 • 01 năm

 • 01 năm

 • EPAL - CMS riêng của khách hàng

 • Không giới hạn

 • 1.000.000 Records

 • 1.500 Conections

 • 50.000.000 lượt

 • 12 loại trang

 • Thiết kế riêng

 • 03 lần

 • 12 loại trang

 • Theo thiết kế

 • 02 lần

 • B2B, B2C, B2C…

 • Theo yêu cầu

 • Tính phí API

 • Tính phí API

 • Tính phí

 • Tính phí

 • Tính phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • 01 năm

 • 05 năm

 • EPAL - CMS riêng của khách hàng

 • Không giới hạn

 • 10.000.000 Records

 • 10.000 Conections

 • Không giới hạn

 • 15 loại trang

 • Thiết kế riêng

 • 04 lần

 • 15 loại trang

 • Theo thiết kế

 • 03 lần

 • B2B, B2C, C2C, C2B…

 • Theo yêu cầu

 • Tính phí API

 • Tính phí API

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • 01 năm

 • 20 năm

Dịch vụ cộng thêm HỆ THỐNG GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHUYÊN BIỆT THEO YÊU CẦU

Gói giải pháp chuyên biệt – chuyên nghiệp cho các công ty, tập đoàn và sàn thương mại điện tử để xây dựng theo hệ thống hoạt động riêng biệt và hiệu quả cao.

Tại sao lại là Gói E-COMMERCE PLUS?

– Hệ thống mạnh mẽ & bảo mật.

– Phát triển tính năng độc quyền theo yêu cầu.

– Xây dựng team, bàn giao Sources Code và Training Sources Code.

– Hướng dẫn vận hành, tư vấn marketing online.

– Kết nối tất cả các hoạt động có sẵn của công ty để bảo đảm vận hành chuyên nghiệp.

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

TÊN DỊCH VỤ
CHI PHÍ
THAM KHẢO
Tích hợp cổng thanh toán
3.000.000 VNĐ
Tích hợp API đồng bộ kho hoặc CRM
3.000.000 VNĐ
Tích hợp API đơn vị giao hàng
3.000.000 VNĐ
Phần mềm CRM (quản lý khách hàng, nhân viên, ticket support khách hàng, sms...)
4.800.000 VNĐ đến 11.800.000 VNĐ
Tùy theo từng gói
Cloud Hosting
55.000 VNĐ đến 600.000 VNĐ
Tùy theo từng gói
Cloud Server & Dedicated Server
1.950.000 VNĐ đến 19.000.000 VNĐ
Tùy theo từng gói
Dịch vụ CDN cho hình ảnh, video
Giải pháp cài đặt Proxy, Cache, Load balancing và Network Sercurity cho hệ thống Big E-comemrce
Dịch vụ chống DDOS và bảo trì web, bảo đảm hỗ trợ vận hành 24/7
3.000.000 VNĐ
Dịch vụ chăm sóc website
800.000 VNĐ đến 3.800.000 VNĐ
Tùy theo từng gói
Mobile App Native / Hibrid (Android / IOS)
Tính phí theo chức năng, giao diện

BẠN CẦN THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC TẠI EPAL SOLUTION?