CÁC GÓI DỊCH VỤ WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 • Tính Năng

 • Core CMS

 • Nền tảng Database

 • Lưu trữ và truy xuất

 • Lưu lượng truy cập đồng thời

 • Khả năng đáp ứng truy cập/tháng

 • Thiết kế giao diện (PSD/AI)

 • Thiết kế giao diện Mobile riêng (PSD/AI)

 • Phản hồi và Chỉnh sửa thiết kế

 • Xử lý Giao Diện ( HTML & Responsive)

 • Tối ưu Giao diện Mobile riêng

 • Phản hồi và Chỉnh sửa Code Giao Diện

 • Tính năng TMĐT

 • Quản trị khuyến mãi

 • Quản lý Kho

 • Cổng Giao hàng

 • Quản lý Phí Giao hàng

 • Cổng Thanh Toán trực tuyến

 • Tính năng bán hàng tại cửa hàng

 • API cho Ứng Dụng Di Động

 • Kết nối ERP/CRM…

 • Tích hợp SMS API

 • Tích hợp Email Marketing

 • Tích hợp Live support, Inbox Facebook

 • Bàn Giao Sources

 • Bảo Hành & Bảo Trì

 • Gia hạn Bào Hành, Bảo trì và nâng cấp

 • Bảng giá website thương mại điện tử gói khởi nghiệp

  KHỞI NGHIỆP

  16.900.000 đ
 • Core CMS

 • Nền tảng Database

 • Lưu trữ và truy xuất

 • Lưu lượng truy cập đồng thời

 • Lưu lượng truy cập trong tháng

 • Thiết kế giao diện (PSD/AI)

 • Thiết kế giao diện Mobile riêng (PSD/AI)

 • Phản hồi và Chỉnh sửa thiết kế

 • Xử lý Giao Diện ( HTML & Responsive)

 • Tối ưu Giao diện Mobile riêng

 • Phản hồi và Chỉnh sửa Code Giao Diện

 • Tính năng TMĐT

 • Quản trị khuyến mãi

 • Quản lý Kho

 • Cổng Giao hàng

 • Quản lý Phí Giao hàng

 • Cổng Thanh Toán trực tuyến

 • Tính năng bán hàng tại cửa hàng

 • API cho Ứng Dụng Di Động

 • Kết nối ERP/CRM…

 • Tích hợp SMS API

 • Tích hợp Email Marketing

 • Tích hợp Live support, Inbox Facebook

 • Bàn Giao Sources

 • Bảo Hành & Bảo Trì

 • Gia hạn Bào Hành, Bảo trì và nâng cấp

 • EPAL CMS / Magento / CS-Cart / Open Cart….

 • 2.000 sản phẩm,
  dịch vụ

 • 50.000 Records

 • 200 Connections

 • 6.000.000 lượt

 • 8 loại trang

 • Không

 • 01 Lần

 • 8 loại trang

 • Responsive

 • 01 Lần

 • B2B, B2C

 • Có sẵn

 • Không

 • Không

 • Không

 • Không

 • Không

 • Không

 • Không

 • Không

 • Miễn phí

 • Không

 • 01 Năm

 • Không

 • Bảng giá website thương mại điện tử gói cao cấp

  Cao Cấp

  26.900.000 đ
 • Core CMS

 • Nền tảng Database

 • Lưu trữ và truy xuất

 • Lưu lượng truy cập đồng thời

 • Lưu lượng truy cập trong tháng

 • Thiết kế giao diện (PSD/AI)

 • Thiết kế giao diện Mobile riêng (PSD/AI)

 • Phản hồi và Chỉnh sửa thiết kế

 • Xử lý Giao Diện ( HTML & Responsive)

 • Tối ưu Giao diện Mobile riêng

 • Phản hồi và Chỉnh sửa Code Giao Diện

 • Tính năng TMĐT

 • Quản trị khuyến mãi

 • Quản lý Kho

 • Cổng Giao hàng

 • Quản lý Phí Giao hàng

 • Cổng Thanh Toán trực tuyến

 • Tính năng bán hàng tại cửa hàng

 • API cho Ứng Dụng Di Động

 • Kết nối ERP/CRM…

 • Tích hợp SMS API

 • Tích hợp Email Marketing

 • Tích hợp Live support, Inbox Facebook

 • Bàn Giao Sources

 • Bảo Hành & Bảo Trì

 • Gia hạn Bào Hành, Bảo trì và nâng cấp

 • EPAL CMS

 • 5.000 sản phẩm,
  dịch vụ

 • 200.000 Records

 • 500 Conections

 • 15.000.000 lượt

 • 10 loại trang

 • Không

 • 02 Lần

 • 10 loại trang

 • Responsive

 • 02 Lần

 • B2B, B2C

 • Chỉnh sửa

 • Không

 • Tính phí API

 • Tính phí API

 • Không

 • Tính phí

 • Tính phí

 • Tính phí

 • Tính phí

 • Miễn phí

 • 01 Năm

 • 01 Năm

 • Bảng giá website thương mại điện tử gói chuyên nghiệp

  Chuyên Nghiệp

  36.900.000 đ
 • Core CMS

 • Nền tảng Database

 • Lưu trữ và truy xuất

 • Lưu lượng truy cập đồng thời

 • Lưu lượng truy cập trong tháng

 • Thiết kế giao diện (PSD/AI)

 • Thiết kế giao diện Mobile riêng (PSD/AI)

 • Phản hồi và Chỉnh sửa thiết kế

 • Xử lý Giao Diện ( HTML & Responsive)

 • Tối ưu Giao diện Mobile riêng

 • Phản hồi và Chỉnh sửa Code Giao Diện

 • Tính năng TMĐT

 • Quản trị khuyến mãi

 • Quản lý Kho

 • Cổng Giao hàng

 • Quản lý Phí Giao hàng

 • Cổng Thanh Toán trực tuyến

 • Tính năng bán hàng tại cửa hàng

 • API cho Ứng Dụng Di Động

 • Kết nối ERP/CRM…

 • Tích hợp SMS API

 • Tích hợp Email Marketing

 • Tích hợp Live support, Inbox Facebook

 • Bàn Giao Sources

 • Bảo Hành & Bảo Trì

 • Gia hạn Bào Hành, Bảo trì và nâng cấp

 • Laravel FW - CMS riêng của khách hàng

 • Không giới hạn

 • 1.000.000 Records

 • 1.500 Conections

 • 50.000.000 lượt

 • 12 loại trang

 • Thiết kế riêng

 • 03 Lần

 • 12 loại trang

 • Theo thiết kế

 • 02 Lần

 • B2B, B2C, C2C, B2C…

 • Theo yêu cầu

 • Tính phí API

 • Tính phí API

 • Tính phí

 • Tính phí

 • Tính phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • 01 Năm

 • 05 Năm

 • Bảng giá website thương mại điện tử gói Big Data

  Big Data

  59.900.000 đ
 • Core CMS

 • Nền tảng Database

 • Lưu trữ và truy xuất

 • Lưu lượng truy cập đồng thời

 • Lưu lượng truy cập trong tháng

 • Thiết kế giao diện (PSD/AI)

 • Thiết kế giao diện Mobile riêng (PSD/AI)

 • Phản hồi và Chỉnh sửa thiết kế

 • Xử lý Giao Diện ( HTML & Responsive)

 • Tối ưu Giao diện Mobile riêng

 • Phản hồi và Chỉnh sửa Code Giao Diện

 • Tính năng TMĐT

 • Quản trị khuyến mãi

 • Quản lý Kho

 • Cổng Giao hàng

 • Quản lý Phí Giao hàng

 • Cổng Thanh Toán trực tuyến

 • Tính năng bán hàng tại cửa hàng

 • API cho Ứng Dụng Di Động

 • Kết nối ERP/CRM…

 • Tích hợp SMS API

 • Tích hợp Email Marketing

 • Tích hợp Live support, Inbox Facebook

 • Bàn Giao Sources

 • Bảo Hành & Bảo Trì

 • Gia hạn Bào Hành, Bảo trì và nâng cấp

 • Laravel FW - CMS riêng của khách hàng

 • Không giới hạn

 • 10.000.000 Records

 • 10.000 Conections

 • Không giới hạn

 • 15 loại trang

 • Thiết kế riêng

 • 04 Lần

 • 15 loại trang

 • Theo thiết kế

 • 03 Lần

 • B2B, B2C, C2C, B2C…

 • Theo yêu cầu

 • Tính phí API

 • Tính phí API

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • 01 Năm

 • 20 Năm

text-paper HỆ THỐNG GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHUYÊN BIỆT THEO YÊU CẦU

Gói giải pháp chuyên biệt - chuyên nghiệp cho các công ty, tập đoàn và sàn Thương Mại Điện Tử để xây dựng theo hệ thống hoạt động riêng biệt và hiệu quả cao.

Tại sao lại là Gói E-COMMERCE PLUS?

- Hệ thống mạnh mẽ & Bảo Mật.

- Phát triển tính năng độc quyền theo yêu cầu.

- Xây dựng Team, bàn giao Sources Code và Training Sources Code.

- Hướng dẫn vận hành, tư vấn Marketing Online.

- Kết nối tất cả các hoạt động có sẵn của công ty để bảo đảm vận hành chuyên nghiệp.

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

 • Tên Dịch Vụ

 • Tích hợp cổng thanh toán

 • Tích hợp API Đồng Bộ Kho hoặc CRM

 • Tích hợp API đơn vị Giao hàng

 • Phần mềm CRM (Quản lý khách hàng, nhân viên, ticket support khách hàng, sms...)

 • Cloud Hosting

 • Cloud Server & Dedicated Server

 • Dịch vụ CDN cho hình ảnh, video

 • Giải Pháp Cải đặt Proxy, Cache, Load balancing và Network Sercurity cho hệ thống Big E-comemrce

 • Dịch vụ chống DDOS và Bảo trì Web, bảo đảm hỗ trợ vận hành 24/7

 • Dịch vụ chăm sóc website

 • Mobile App Native/ Hibrid (Android/IOS)

 • Chi Phí

 • 3.000.000đ

 • 3.000.000đ

 • 3.000.000đ

 • 3.000.000đ

BẠN CẦN THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP HOẶC CÁC DỊCH VỤ EPAL?

phone_fix_pc