Tên miền việt nam

 • Bảng giá phí tên miền việt nam Tên miền
 • .vn

 • .com.vn

 • .edu.vn

 • .net.vn

 • .org.vn

 • .biz.vn

 • .info.vn

 • .gov.vn / .pro.vn / .ac.vn

 • .gov.vn / .pro.vn / .ac.vn

 • Bảng giá phí khởi tạo tên miền việt nam

  Phí khởi tạo

 • .vn

 • .com.vn

 • .edu.vn

 • .net.vn

 • .org.vn

 • .biz.vn

 • .info.vn

 • .gov.vn / .pro.vn / .ac.vn

 • .gov.vn / .pro.vn / .ac.vn

 • 280.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • Bảng giá phí duy trì tên miền việt nam

  Phí duy trì / Năm

 • .vn

 • .com.vn

 • .edu.vn

 • .net.vn

 • .org.vn

 • .biz.vn

 • .info.vn

 • .gov.vn / .pro.vn / .ac.vn

 • .gov.vn / .pro.vn / .ac.vn

 • 470.000 VNĐ

 • 340.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 340.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 340.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • Bảng giá phí transfer tên miền việt nam về Epal

  Transfer về EPAL

 • .vn

 • .com.vn

 • .edu.vn

 • .net.vn

 • .org.vn

 • .biz.vn

 • .info.vn

 • .gov.vn / .pro.vn / .ac.vn

 • .gov.vn / .pro.vn / .ac.vn

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

Tên miền quốc tế

 • Bảng giá phí khởi tạo tên miền quốc tế

  Phí khởi tạo

 • .com

 • .net

 • .info

 • .org

 • .biz

 • .co

 • .eu / .us / .de / .uk

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Bảng giá phí duy trì tên miền quốc tế

  Phí duy trì / Năm

 • .com

 • .net

 • .info

 • .org

 • .biz

 • .co

 • .eu / .us / .de / .uk

 • 280.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 300.000 VNĐ

 • 280.000 VNĐ

 • 600.000 VNĐ

 • 280.000 VNĐ

 • Bảng giá phí transfer tên miền quốc tế

  Transfer về EPAL

 • .com

 • .net

 • .info

 • .org

 • .biz

 • .co

 • .eu / .us / .de / .uk

 • 250.000 VNĐ

 • 250.000 VNĐ

 • 250.000 VNĐ

 • 300.000 VNĐ

 • 250.000 VNĐ

 • 600.000 VNĐ

 • 250.000 VNĐ

Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
* Ý nghĩa một số đuôi tên miền phổ biến:

BẠN CẦN THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP HOẶC CÁC DỊCH VỤ EPAL?

phone_fix_pc