TÊN MIỀN VIỆT NAM

 • 470.000 VNĐ

 • 340.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 340.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 340.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 280.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 470.000 VNĐ

 • 340.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 340.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 340.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 • 280.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 300.000 VNĐ

 • 280.000 VNĐ

 • 600.000 VNĐ

 • 280.000 VNĐ

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • 280.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 300.000 VNĐ

 • 280.000 VNĐ

 • 600.000 VNĐ

 • 280.000 VNĐ

 • 250.000 VNĐ

 • 250.000 VNĐ

 • 250.000 VNĐ

 • 300.000 VNĐ

 • 250.000 VNĐ

 • 600.000 VNĐ

 • 250.000 VNĐ

* Ý nghĩa một số đuôi tên miền phổ biến:
 • .COM : Website thương mại.
 • .NET : Các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng.
 • .ORG : Dùng cho chính phủ hay các tổ chức , nhóm,…
 • .EDU : Lĩnh vực giáo dục.
 • .INFO : Website thông tin.
 • .GOV : Sử dụng cho các tổ chức chính phủ.
 • .VN : Tên miền Việt Nam.
 • .US/ .UK / .DE …: tên miền theo quốc gia (Hoa kỳ, Anh, Đức…).
 • .EU / .ASIA…: tên miền theo khu vực (Châu Âu, Châu Á…).

BẠN CẦN THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC TẠI EPAL SOLUTION?