epal-wordpress
  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: January 31, 2018 // Bình Luận: 0
  • Để chỉnh sửa các Trang (Page) có sẵn trong website như Liên Hệ, Giới Thiệu,.. Quý khách làm theo hướng dẫn sau: Ví dụ để thay đổi nội dung trên Trang (Pages) Q&A của website như hình bên dưới quý khách làm như sau:   Bước 1: Vào Trang (Pages) > Tất Cả Các Trang (All […]

Chia Sẻ:
epal-wordpress
  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: January 31, 2018 // Bình Luận: 0
  • Các website được phát triển bởi Epal thì có thêm mục Theme Options trong Dashboard, để chỉnh sửa giao diện (văn bản, hình ảnh) thì quý khách vào Theme Options để chỉnh sửa:   Giao diện Theme Options tùy từng website mà sẽ khác nhau. Khi quý khách thay đổi văn bản hoặc hình ảnh […]

Chia Sẻ:
epal-wordpress
  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: January 31, 2018 // Bình Luận: 0
  • Để đổi mật khẩu user trong WordPress quý khách làm theo hướng dẫn sau Vì mật khẩu mặc định được Epal cấp qua email nên mật khẩu đó rất dài và khó nhớ, nhưng nó lại mang tính bảo mật rất cao. Quý khách hàng muốn thay đổi mật khẩu thì làm theo hướng dẫn […]

Chia Sẻ: