• NỘI DUNG

 • - Thiết kế Banner/ Poster trên Fanpage

 • - Thiết kế sự kiện, chương trình giảm giá tuần, ngày lễ, ngày tết.

 • - Bài viết chuẩn nội dung, bố cục, chuẩn SEO và các kênh đánh giá traffic

 • - Bài viết tin tức, chia sẻ tài liệu, kiến thức, hướng dẫn… (có chèn keyword SEO)

 • - Mini game

 • - Like thật

 • - Quản lí comment

 • - TẶNG VOUCHER QUẢNG CÁO FACEBOOK

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký mới tên miền tại IME GROUP

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký hosting cloud SSD

 • - Report marketing

 • GÓI TIẾT KIỆM

  490.000/ Tháng
 • - Thiết kế Banner/ Poster trên Fanpage

 • - Thiết kế sự kiện, chương trình giảm giá tuần, ngày lễ, ngày tết.

 • - Bài viết chuẩn nội dung, bố cục, chuẩn SEO và các kênh đánh giá traffic

 • - Bài viết tin tức, chia sẻ tài liệu, kiến thức, hướng dẫn… (có chèn keyword SEO)

 • - Mini game

 • - Like thật

 • - Quản lí comment

 • - TẶNG VOUCHER QUẢNG CÁO FACEBOOK

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký mới tên miền tại IME GROUP

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký hosting cloud SSD

 • - Report marketing

 • 1

 • 5

 • 15

 • Tăng tự nhiên

 • Tăng tự nhiên, quản trị, định hướng

 • 1 Tháng/lần

 • GÓI TIÊU CHUẨN

  990.000/ Tháng
 • - Thiết kế Banner/ Poster trên Fanpage

 • - Thiết kế sự kiện, chương trình giảm giá tuần, ngày lễ, ngày tết.

 • - Bài viết chuẩn nội dung, bố cục, chuẩn SEO và các kênh đánh giá traffic

 • - Bài viết tin tức, chia sẻ tài liệu, kiến thức, hướng dẫn… (có chèn keyword SEO)

 • - Mini game

 • - Like thật

 • - Quản lí comment

 • - TẶNG VOUCHER QUẢNG CÁO FACEBOOK

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký mới tên miền tại IME GROUP

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký hosting cloud SSD

 • -Report marketing

 • 2

 • 1

 • 10

 • 30

 • Tăng tự nhiên

 • Tăng tự nhiên, quản trị, định hướng

 • 100.000 vnđ

 • 5%

 • 1 Tháng/lần 1

 • GÓI MỞ RỘNG

  1,490,000/Tháng
 • - Thiết kế Banner/ Poster trên Fanpage

 • - Thiết kế sự kiện, chương trình giảm giá tuần, ngày lễ, ngày tết.

 • - Bài viết chuẩn nội dung, bố cục, chuẩn SEO và các kênh đánh giá traffic

 • - Bài viết tin tức, chia sẻ tài liệu, kiến thức, hướng dẫn… (có chèn keyword SEO)

 • - Mini game

 • - Like thật

 • - Quản lí comment

 • - TẶNG VOUCHER QUẢNG CÁO FACEBOOK

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký mới tên miền tại IME GROUP

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký hosting cloud SSD

 • -Report marketing

 • 3

 • 2

 • 15

 • 45

 • 1

 • Cam kết 50-100

 • Tăng tự nhiên, quản trị, định hướng

 • 200.000 vnđ

 • 5%

 • 10%

 • 1 Tuần/lần

 • GÓI CAO CẤP

  2,990,000/Tháng
 • - Thiết kế Banner/ Poster trên Fanpage

 • - Thiết kế sự kiện, chương trình giảm giá tuần, ngày lễ, ngày tết.

 • - Bài viết chuẩn nội dung, bố cục, chuẩn SEO và các kênh đánh giá traffic

 • - Bài viết tin tức, chia sẻ tài liệu, kiến thức, hướng dẫn… (có chèn keyword SEO)

 • - Mini game

 • - Like thật

 • - Quản lí comment

 • - TẶNG VOUCHER QUẢNG CÁO FACEBOOK

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký mới tên miền tại IME GROUP

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký hosting cloud SSD

 • -Report marketing

 • 6

 • 4

 • 30

 • 60

 • 2

 • Cam kết 100-200

 • Tăng tự nhiên, quản trị, định hướng

 • 400.000 vnđ

 • 10%

 • 15%

 • 1 Tuần/lần

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & THANH TOÁN

 • Tiền / Tháng

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • GÓI TIẾT KIỆM

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • 590.000

 • 540.000

 • 490.000

 • GÓI TIÊU CHUẨN

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • 1.090.000

 • 1.040.000

 • 990.000

 • GÓI MỞ RỘNG

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • 1.730.000

 • 1.650.000

 • 1.570.000

 • 1.490.000

 • GÓI CAO CẤP

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • 3.290.000

 • 3.190.000

 • 3.090.000

 • 2.990.000

BẠN CẦN THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP HOẶC CÁC DỊCH VỤ EPAL?

phone_fix_pc