Call Us: 0901 83 85 68
Email: info@epal.vn
Follow Us:

Dịch vụ VPS Cloud

You are here:

Giải đáp Cloud Server

Những thông tin chung cần biết về Cloud Server : Cloud Server là gì? Chức năng, công dụng của Cloud Server? Cloud Server hỗ trợ các hệ điều hành nào? Cloud Server gặp sự cố thì cần làm gì ?...

Đọc Thêm

Giới thiệu VPS

VPS là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng, có CPU riêng, dung lượng RAM riêng, dung lượng ổ HDD riêng, địa chỉ IP riêng và hệ điều hành riêng. VPA là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một hệ thống máy chủ riêng biệt, toàn quyền quản lý với chi phí thấp.

Đọc Thêm