Call Us: 0901 83 85 68
Email: info@epal.vn
Follow Us:

Chăm Sóc Website Chuyên Nghiệp

You are here:

Để một website có nội dụng tương tác tốt với khách hàng, index tốt với Google và các trang tìm kiếm uy tín khác. Thì việc chăm sóc website là rất quan trọng, bạn đã bỏ chi phí ra để làm cửa hàng thì phải có chi phí để marketing đó là điều đương nhiên. Việc thuê một nhân viên Sales để bán sản phẩm đôi khi tốn kém chi phí mà không mang lại hiệu quả. Vậy hãy làm cho khách hàng và Google biết đến bạn, khách hàng sẽ tự liên hệ và bạn chỉ việc bán hàng. Thật đơn giản!

 THAM KHẢO BẢNG GIÁ CHĂM SÓC WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP TẠI IME GROUP