Call Us: 0901 83 85 68
Email: info@epal.vn
Follow Us:

Transfer tên miền

You are here:

CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP TÊN MIỀN

CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP TÊN MIỀN

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

* Thủ tục:

- Bạn liên hệ với bộ phận kinh doanh của EPAL SOLUTION để làm hợp đồng dịch vụ, thanh toán phí và cung cấp thông tin tên miền để EPAL tiến hành chuyển đổi cho bạn.

- Phí chuyển tên miền quốc tế về EPAL SOLUTION (phí transfer): Xem tại đây.

- Khi chuyển về EPAL Solution, tên miền được tự động gia hạn thêm 1 năm

*Điều kiện chuyển đổi (transfer):

- Tên miền đã đăng ký ít nhất 5 ngày nếu thuộc hệ thống Directi (kiểm tra tại http://who.is, mục Registrar), 60 ngày nếu thuộc hệ thống khác và tên miền còn thời hạn duy trì Bạn nắm giữ tài khoản email quản lý .

- Tên miền ở trạng thái Unlocked hoặc Active (kiểm tra tại http://manage.directi.com, mục Status), nếu không phải bạn yêu cầu nhà đăng ký mở khóa (Unlock) tên miền cho bạn

- Nếu tên miền thuộc hệ thống Directi bạn chỉ cần có tài khoản quản lý tên miền. Nếu tên miền thuộc hệ thống khác bạn cần có mã bảo mật tên miền - authorization code (bạn yêu cầu nhà đăng ký gửi cho bạn)

TÊN MIỀN VIỆT NAM

- Miễn phí chuyển tên miền VN về EPAL SOLUTION
- Gia hạn tên miền thêm 1 năm: Giảm 5% phí gia hạn

  1. Bạn cần có 1 bản khai đăng ký đầy đủ thông tin (vui lòng download tại đây)
  2. Bạn lấy dấu xác nhận của nhà đăng ký cũ và xác nhận của chủ sở hữu tên miền rồi chuyển lại bản khai cho EPAL SOLUTION, chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục chuyển đổi cho bạn (nếu là cá nhân cần có thêm bản photo CMND có công chứng trong vòng 6 tháng).
  3. Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
  4. Tên miền đăng ký được sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
  5. Yêu cầu Nhà đăng ký  cũ mở khóa tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (authencode).
  6. Cung cấp thông tin authencode và bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký có xác nhận của chủ thể cho EPAL
  7. Thời gian tối đa để tranfer tên miền sau khi nhận đầy đủ yêu cầu trên là 5 ngày
  8. Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến Mắt Bão làm thủ tục chuyển đổi. Lấy biên bản tiếp nhận hồ sơ.
  9. Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.