Call Us: 0901 83 85 68
Email: info@epal.vn
Follow Us:

Bảng Giá Tên Miền

You are here:

HÃY ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN ĐỂ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU

HÃY ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN ĐỂ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì / NămTransfer về EPAL
.vn 280.000 VNĐ 470.000 VNĐ Miễn phí Đăng Ký
.com.vn 290.000 VNĐ 340.000 VNĐ Miễn phí Đăng Ký
.edu.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Miễn phí Đăng Ký
.net.vn 290.000 VNĐ 340.000 VNĐ Miễn phí Đăng Ký
.org.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Miễn phí Đăng Ký
.biz.vn 290.000 VNĐ 340.000 VNĐ Miễn phí Đăng Ký
.info.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Miễn phí Đăng Ký
.gov.vn / .pro.vn / .ac.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Miễn phí Đăng Ký
Báo giá trên chưa bao gồm VAT (tên miền Việt Nam không chịu thuế VAT)

 

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì / NămTransfer về EPAL
.com Miễn phí 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ Đăng Ký
.net Miễn phí 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ Đăng Ký
.info Miễn phí 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ Đăng Ký
.org Miễn phí 300.000 VNĐ 300.000 VNĐ Đăng Ký
.biz Miễn phí 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ Đăng Ký
.co Miễn phí 600.000 VNĐ 600.000 VNĐ Đăng Ký
.eu / .us / .de / .uk Miễn phí 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ Đăng Ký
Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

 

* Ý nghĩa một số đuôi tên miền phổ biến:

  • .COM : Website thương mại
  • .NET : Các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng
  • .ORG : Dùng cho chính phủ hay các tổ chức , nhóm,...
  • .EDU : Lĩnh vực giáo dục
  • .INFO : Website thông tin
  • .GOV : Sử dụng cho các tổ chức chính phủ
  • .VN : Tên miền Việt Nam
  • .US/ .UK / .DE …: tên miền theo quốc gia (Hoa kỳ, Anh, Đức…)
  •  .EU / .ASIA… : tên miền theo khu vực (Châu Âu, Châu Á…)