Hướng dẫn đổi mật khẩu user
  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: 31/01/2018 // Bình Luận: 0
  • User password user guide in wordpress The default password is a Epal level through email, password that is too long and insrets, but it is back to its high quality. Quý khách hàng you want to change the password thì làm theo hướng dẫn sau: (Epal does not khuyến khích quý khách Change Password as […]

Chia Sẻ:
Hướng dẫn đăng nhập vào website
  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: 31/01/2018 // Bình Luận: 0
  • Để đăng nhập vào Website WordPress quý khách làm theo hướng dẫn sau: Sau khi hoàn thành website, EPAL sẽ gửi cho khách hàng email chứa thông tin đăng nhập vào trang quản trị web. – Bước 1: Truy cập vào đường dẫn đăng nhập vào trang quản trị được gửi kèm email, để tăng […]

Chia Sẻ:
phone_fix_pc