Số liệu tính toán dựa theo dộ dài chiều ngang (width)

Kích thước cần resize của file Photoshop


Hãy nhập dữ liệu

BẠN CẦN THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC TẠI EPAL SOLUTION?