Hướng Dẫn Sử Dụng Các Website Do EPAL Phát Triển Trên CMS WordPress

  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: 26/01/2018 // Bình Luận: 0

I – Website được thiết kế và phát triển trên CMS WordPress tại EPAL Solution:

1. WordPress là gì?

Đầu tiên các bạn nên hiểu rõ WordPress là gì và tại sao nên sử dụng wordpress tại bài viết này.

2. Đặc điểm các website được phát triển bởi EPAL:

Các website được phát triển bởi EPAL Solution đều có các điểm chung:

– Tốc độ nhanh, bảo mật cao, hỗ trợ dịch vụ tốt và nhanh nhất cho khách hàng.

– Các website được code riêng đều không thể thay đổi bố cục giao diện, có thể thay đổi văn bản và hình ảnh.

– Nếu có kiến thức cơ bản về website nói chung hoặc wordpress nói riêng thì rất dễ sử dụng.

II – Hướng dẫn sử dụng website:

1. Hướng dẫn đăng nhập vào website wordpress để quản trị các chức năng.

2. Hướng dẫn đổi mật khẩu User trong WordPress.

3. Chỉnh sửa nội dung (văn bản, hình ảnh) trên trang chủ tại Theme Option

4. Chức năng của Page, chỉnh sửa các trang có sẵn trong website (Liên Hệ, Giới Thiệu,…)

5. Chức năng của Post, cách đăng bài viết lên website.

6. Tùy chỉnh Menu

7. Quản lý Media

Comments are closed.

phone_fix_pc