Hướng dẫn đăng nhập vào website wordpress để quản trị các chức năng.

  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: 31/01/2018 // Bình Luận: 0

Để đăng nhập vào Website WordPress quý khách làm theo hướng dẫn sau:

Sau khi hoàn thành website, EPAL sẽ gửi cho khách hàng email chứa thông tin đăng nhập vào trang quản trị web.

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn đăng nhập vào trang quản trị được gửi kèm email, để tăng tính bảo mật của website thì EPAL đã đổi đường dẫn đăng nhập mặc định của WordPress nên quý khách hàng vui lòng đăng nhập bằng đường dẫn mà Epal cung cấp trong email.

Bước 2: Nhập User và Pass trong email để đăng nhập vào web.

Trang Quản Trị EPAL WP CMS

Comments are closed.

phone_fix_pc