Call Us: 0901 83 85 68
Email: info@epal.vn
Follow Us:

Bảng Giá Email Hosting

You are here:
  • Hosting
  • Bảng Giá Email Hosting

EMAIL SERVER

EMAIL SERVER

EMAIL HOSTING

MICRO
50.000 VNĐ/Tháng
 Server : Chia sẻ
 Lưu Trữ 10 GB
 Địa chỉ Email 5
 Mã hóa SSL
 Tên miền phụ: 0
 Anti Spam, virus
 Catch all
 SPF
 Backup SMTP

Đăng ký tối thiểu 12 tháng.

Đăng Ký

STANDARD
100.000 VNĐ/Tháng
 Server : Chia sẻ
 Lưu Trữ 30GB
 Địa chỉ Email 10
 Mã hóa SSL
 Tên miền phụ: 0
 Anti Spam, virus
 Catch all
 SPF
 Backup SMTP

Đăng ký tối thiểu 12 tháng.

Đăng Ký

OFFICE PLUS
250.000 VNĐ/Tháng
 Server : Chia sẻ
 Lưu Trữ 100 GB
 Địa chỉ Email 50
 Mã hóa SSL
 Tên miền phụ: 0
 Anti Spam, virus
 Catch all
 SPF
 Backup SMTP

Đăng ký tối thiểu 12 tháng.

Đăng Ký

MAIL SERVER RIÊNG
700.000 VNĐ/Tháng
 Server : IP RIÊNG
 Lưu Trữ 300 GB
 Địa chỉ Email: unlimited
 Mã hóa SSL
 Tên miền phụ: unlimited
 Anti Spam, virus
 Catch all
 SPF
 Backup SMTP

Đăng ký tối thiểu 12 tháng.

Đăng Ký