Chức năng của Page, chỉnh sửa các trang có sẵn trong website (Liên Hệ, Giới Thiệu,…)

  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: 31/01/2018 // Bình Luận: 0

Để chỉnh sửa các Trang (Page) có sẵn trong website như Liên Hệ, Giới Thiệu,.. Quý khách làm theo hướng dẫn sau:

Ví dụ để thay đổi nội dung trên Trang (Pages) Q&A của website như hình bên dưới quý khách làm như sau:
Q&A

 

Bước 1: Vào Trang (Pages) > Tất Cả Các Trang (All Pages) trên thanh Dashboard

page

 

Bước 2: Tất cả các Trang (Pages) trong website của quý khách hiện ra, để chỉnh sửa các Trang (Pages) đó quý khách chỉ vào tên của Trang (Pages) và chọn Chỉnh Sửa (Edit)

edit-page

 

Bước 4: Thay đổi nội dung trên trang hiện ra chính là thay đổi nội dung trên trang Q&A

Chú ý:

Comments are closed.

phone_fix_pc