Call Us: 0901 83 85 68
Email: info@epal.vn
Follow Us:

Chỗ Đặt (Colocation)

You are here:

VIETTEL IDC - VNPT VDC - ODS - EPAL CENTER

COLO VIETTEL IDC
1.500K VNĐ/Tháng
 Không gian RACK: 1U
 IP Tĩnh: 01
 Tốc độ VN: 100Mbps
 Quốc tế: 10Mbps
 Bandwidth: Unlimited
 Power: 400W
 Firewall: Có

Đăng ký tối thiểu 6 tháng.

Đăng Ký

COLO VNPT VDC
1.500K VNĐ/Tháng
 Không gian RACK: 1U
 IP Tĩnh: 01
 Tốc độ VN: 100Mps
 Quốc tế: 10Mbps
 Bandwidth: Unlimited
 Power: 400W
 Firewall: Có

Đăng ký tối thiểu 6 tháng.

Đăng Ký

COLO VIETTEL EPAL
1.400K VNĐ/Tháng
 Không gian RACK: 1U
 IP Tĩnh: 01
 Tốc độ VN: 100Mps
 Quốc tế: 10Mbps
 Bandwidth: Unlimited
 Power: 400W
 Firewall: Có

Đăng ký tối thiểu 6 tháng.

Đăng Ký

COLO VIETTEL IDC
25.000K VNĐ/Tháng
 RACK: 21U/42U
 IP Tĩnh: Block 64 IP
 Port mạng: 1Gbps
 Tốc độ quốc tế: 30Mps
 Bandwidth: Unlimited
 Power: Unlimited
 Firewall: Có

Đăng ký tối thiểu 6 tháng.

Đăng Ký

Datacenter chuyên nghiệp

EPAL Là Reseller lại cho các Datacenter có uy tín, chất lượng và cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh nhất trong nước, đáp ứng được các nhu cầu cao về khả năng kết nối mạng trong nước và quốc tế cũng như các tiêu chuẩn về nguồn điện, an toàn dữ liệu.

Ra vào Datacenter 24x7

Với danh sách đăng ký trước khách hàng có thể ra vào Datacenter vào bất kỳ lúc nào sau khi EPAL Solution nhận được yêu cầu và toàn quyền thao tác trên thiết bị đang sở hữu.

KVM từ xa

Tất cả các Datacenter đều hỗ trợ KVM từ xa giúp khách hàng tiện lợi trong việc xử lý và thao tác khi có yêu cầu.

Dịch vụ Addons

Thêm 1 IPv4: 100,000 VND / tháng

Thêm 100Mb network: 1,000,000 VND / tháng

Thêm 1U RACK: 200,000 VND / tháng

Thêm 200W power: 100,000 VND / tháng