BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE - FANPAGE TẠI EPAL SOLUTION

 • Nội Dung ĐƠN GIÁ ( 10% VAT )

 • QUẢN TRỊ NỘI DUNG

 • - Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp

 • - Biên soạn nội dung Sản phẩm, dịch vụ chuẩn SEO ( 100% ).

 • Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa.

 • XÂY DỰNG WEBSITE

 • - Sữa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh.

 • - Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố.

 • CHĂM SÓC WEBSITE & HỖ TRỢ

 • - Kiểm tra bố cục giao diện website.

 • - Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố.

 • - Gắn code Google Analytics và phân tích lượng truy cập trên Google Analytics.

 • - Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps, Google Location.

 • - Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

 • - Tối ưu và chỉnh sữa Title des.

 • - Phân tích nội dung trùng lặp.

 • - Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile.

 • - Kiểm tra các link liên kết tới website.

 • - Tối ưu các thẻ meta robot.

 • - Thiết lập trang lỗi 404.

 • - Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn SEO.

 • BÁO CÁO, PHÂN TÍCH & TƯ VẤN MARKETING

 • - Phân tích bảng từ khóa ngành nghề, dịch vụ để lên kế hoạch viết bài.

 • - Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng...

 • - Báo cáo đầu việc đã thực hiện.

 • - Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing

 • GÓI TIẾT KIỆM

  800.000/ Tháng
 • QUẢN TRỊ NỘI DUNG

 • - Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp

 • - Biên soạn nội dung Sản phẩm, dịch vụ chuẩn SEO ( 100% ).

 • Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa.

 • XÂY DỰNG WEBSITE

 • - Sữa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh.

 • - Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố.

 • CHĂM SÓC & HỖ TRỢ WEBSITE

 • - Kiểm tra bố cục giao diện website.

 • - Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố.

 • - Gắn code Google Analytics và phân tích lượng truy cập trên Google Analytics.

 • - Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps, Google Location.

 • - Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

 • - Tối ưu và chỉnh sữa Title des.

 • - Phân tích nội dung trùng lặp.

 • - Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile.

 • - Kiểm tra các link liên kết tới website.

 • - Tối ưu các thẻ meta robot.

 • - Thiết lập trang lỗi 404.

 • - Tối ưu hóa hình anh website chuẩn SEO.

 • BÁO CÁO, PHÂN TÍCH & TƯ VẤN MARKETING

 • - Phân tích bảng từ khóa ngành nghề,dịch vụ để lên kế hoạch viết bài.

 • - Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng...

 • - Báo cáo đầu việc đã thực hiện.

 • - Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing

 • 5

 • 2

 • 4

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • 5

 • Hàng tháng

 • Hàng tháng

 • GÓI TIÊU CHUẨN

  1.500.000/ Tháng
 • QUẢN TRỊ NỘI DUNG

 • - Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp

 • - Biên soạn nội dung Sản phẩm, dịch vụ chuẩn SEO ( 100% ).

 • Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa.

 • XÂY DỰNG WEBSITE

 • - Sữa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh.

 • - Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố.

 • CHĂM SÓC & HỖ TRỢ WEBSITE

 • - Kiểm tra bố cục giao diện website.

 • - Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố.

 • - Gắn code Google Analytics và phân tích lượng truy cập trên Google Analytics.

 • - Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps, Google Location.

 • - Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

 • - Tối ưu và chỉnh sữa Title des.

 • - Phân tích nội dung trùng lặp.

 • - Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile.

 • - Kiểm tra các link liên kết tới website.

 • - Tối ưu các thẻ meta robot.

 • - Thiết lập trang lỗi 404.

 • - Tối ưu hóa hình anh website chuẩn SEO.

 • BÁO CÁO, PHÂN TÍCH & TƯ VẤN MARKETING

 • - Phân tích bảng từ khóa ngành nghề,dịch vụ để lên kế hoạch viết bài.

 • - Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng...

 • - Báo cáo đầu việc đã thực hiện.

 • - Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing

 • 10

 • 5

 • 8

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • 10

 • Hàng Tuần

 • Hàng tháng

 • GÓI MỞ RỘNG

  2.500.000/ Tháng
 • QUẢN TRỊ NỘI DUNG

 • - Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp

 • - Biên soạn nội dung Sản phẩm, dịch vụ chuẩn SEO ( 100% ).

 • Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa.

 • XÂY DỰNG WEBSITE

 • - Sữa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh.

 • - Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố.

 • CHĂM SÓC & HỖ TRỢ WEBSITE

 • - Kiểm tra bố cục giao diện website.

 • - Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố.

 • - Gắn code Google Analytics và phân tích lượng truy cập trên Google Analytics.

 • - Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps, Google Location.

 • - Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

 • - Tối ưu và chỉnh sữa Title des.

 • - Phân tích nội dung trùng lặp.

 • - Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile.

 • - Kiểm tra các link liên kết tới website.

 • - Tối ưu các thẻ meta robot.

 • - Thiết lập trang lỗi 404.

 • - Tối ưu hóa hình anh website chuẩn SEO.

 • BÁO CÁO, PHÂN TÍCH & TƯ VẤN MARKETING

 • - Phân tích bảng từ khóa ngành nghề,dịch vụ để lên kế hoạch viết bài.

 • - Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng...

 • - Báo cáo đầu việc đã thực hiện.

 • - Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing

 • 15

 • 10

 • 16

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • 15

 • Hàng Tuần

 • Hàng Tuần

 • Hàng tháng

 • GÓI CAO CẤP

  3.800.000/ Tháng
 • QUẢN TRỊ NỘI DUNG

 • - Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp

 • - Biên soạn nội dung Sản phẩm, dịch vụ chuẩn SEO ( 100% ).

 • Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa.

 • XÂY DỰNG WEBSITE

 • - Sữa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh.

 • - Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố.

 • CHĂM SÓC & HỖ TRỢ WEBSITE

 • - Kiểm tra bố cục giao diện website.

 • - Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố.

 • - Gắn code Google Analytics và phân tích lượng truy cập trên Google Analytics.

 • - Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps, Google Location.

 • - Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

 • - Tối ưu và chỉnh sữa Title des.

 • - Phân tích nội dung trùng lặp.

 • - Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile.

 • - Kiểm tra các link liên kết tới website.

 • - Tối ưu các thẻ meta robot.

 • - Thiết lập trang lỗi 404.

 • - Tối ưu hóa hình anh website chuẩn SEO.

 • BÁO CÁO, PHÂN TÍCH & TƯ VẤN MARKETING

 • - Phân tích bảng từ khóa ngành nghề,dịch vụ để lên kế hoạch viết bài.

 • - Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng...

 • - Báo cáo đầu việc đã thực hiện.

 • - Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing

 • 20

 • 15

 • 30

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • 10

 • Hàng Tuần

 • Hàng Tuần

 • Hàng tháng

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & THANH TOÁN

 • Tiền / Tháng

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • GÓI TIẾT KIỆM

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • 1.000.000

 • 950.000

 • 900.000

 • 800.000

 • GÓI TIÊU CHUẨN

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • 2.000.000

 • 1.800.000

 • 1.650.000

 • 1.500.000

 • GÓI MỞ RỘNG

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • 3.000.000

 • 2.800.000

 • 2.650.000

 • 2.500.000

 • GÓI CAO CẤP

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • 4.500.000

 • 4.250.000

 • 4.050.000

 • 3.800.000

 • NỘI DUNG

 • - Thiết kế Banner/ Poster trên Fanpage

 • - Thiết kế sự kiện, chương trình giảm giá tuần, ngày lễ, ngày tết.

 • - Bài viết chuẩn nội dung, bố cục, chuẩn SEO và các kênh đánh giá traffic

 • - Bài viết tin tức, chia sẻ tài liệu, kiến thức, hướng dẫn… (có chèn keyword SEO)

 • - Mini game

 • - Like thật

 • - Quản lí comment

 • - TẶNG VOUCHER QUẢNG CÁO FACEBOOK

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký mới tên miền tại IME GROUP

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký hosting cloud SSD

 • - Report marketing

 • GÓI TIẾT KIỆM

  490.000/ Tháng
 • - Thiết kế Banner/ Poster trên Fanpage

 • - Thiết kế sự kiện, chương trình giảm giá tuần, ngày lễ, ngày tết.

 • - Bài viết chuẩn nội dung, bố cục, chuẩn SEO và các kênh đánh giá traffic

 • - Bài viết tin tức, chia sẻ tài liệu, kiến thức, hướng dẫn… (có chèn keyword SEO)

 • - Mini game

 • - Like thật

 • - Quản lí comment

 • - TẶNG VOUCHER QUẢNG CÁO FACEBOOK

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký mới tên miền tại IME GROUP

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký hosting cloud SSD

 • - Report marketing

 • 1

 • 5

 • 15

 • Tăng tự nhiên

 • Tăng tự nhiên, quản trị, định hướng

 • 1 Tháng/lần

 • GÓI TIÊU CHUẨN

  990.000/ Tháng
 • - Thiết kế Banner/ Poster trên Fanpage

 • - Thiết kế sự kiện, chương trình giảm giá tuần, ngày lễ, ngày tết.

 • - Bài viết chuẩn nội dung, bố cục, chuẩn SEO và các kênh đánh giá traffic

 • - Bài viết tin tức, chia sẻ tài liệu, kiến thức, hướng dẫn… (có chèn keyword SEO)

 • - Mini game

 • - Like thật

 • - Quản lí comment

 • - TẶNG VOUCHER QUẢNG CÁO FACEBOOK

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký mới tên miền tại IME GROUP

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký hosting cloud SSD

 • -Report marketing

 • 2

 • 1

 • 10

 • 30

 • Tăng tự nhiên

 • Tăng tự nhiên, quản trị, định hướng

 • 100.000 vnđ

 • 5%

 • 1 Tháng/lần 1

 • GÓI MỞ RỘNG

  1,490,000/Tháng
 • - Thiết kế Banner/ Poster trên Fanpage

 • - Thiết kế sự kiện, chương trình giảm giá tuần, ngày lễ, ngày tết.

 • - Bài viết chuẩn nội dung, bố cục, chuẩn SEO và các kênh đánh giá traffic

 • - Bài viết tin tức, chia sẻ tài liệu, kiến thức, hướng dẫn… (có chèn keyword SEO)

 • - Mini game

 • - Like thật

 • - Quản lí comment

 • - TẶNG VOUCHER QUẢNG CÁO FACEBOOK

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký mới tên miền tại IME GROUP

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký hosting cloud SSD

 • -Report marketing

 • 3

 • 2

 • 15

 • 45

 • 1

 • Cam kết 50-100

 • Tăng tự nhiên, quản trị, định hướng

 • 200.000 vnđ

 • 5%

 • 10%

 • 1 Tuần/lần

 • GÓI CAO CẤP

  2,990,000/Tháng
 • - Thiết kế Banner/ Poster trên Fanpage

 • - Thiết kế sự kiện, chương trình giảm giá tuần, ngày lễ, ngày tết.

 • - Bài viết chuẩn nội dung, bố cục, chuẩn SEO và các kênh đánh giá traffic

 • - Bài viết tin tức, chia sẻ tài liệu, kiến thức, hướng dẫn… (có chèn keyword SEO)

 • - Mini game

 • - Like thật

 • - Quản lí comment

 • - TẶNG VOUCHER QUẢNG CÁO FACEBOOK

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký mới tên miền tại IME GROUP

 • - Phiếu giảm giá khi đăng ký hosting cloud SSD

 • -Report marketing

 • 6

 • 4

 • 30

 • 60

 • 2

 • Cam kết 100-200

 • Tăng tự nhiên, quản trị, định hướng

 • 400.000 vnđ

 • 10%

 • 15%

 • 1 Tuần/lần

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & THANH TOÁN

 • Tiền / Tháng

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • GÓI TIẾT KIỆM

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • 590.000

 • 540.000

 • 490.000

 • GÓI TIÊU CHUẨN

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • 1.090.000

 • 1.040.000

 • 990.000

 • GÓI MỞ RỘNG

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • 1.730.000

 • 1.650.000

 • 1.570.000

 • 1.490.000

 • GÓI CAO CẤP

 • Thanh toán từng tháng

 • Thanh toán 03 tháng 01 lần

 • Thanh toán 06 tháng 01 lần

 • Thanh toán 12 tháng 01 lần

 • 3.290.000

 • 3.190.000

 • 3.090.000

 • 2.990.000

BẠN CẦN THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP HOẶC CÁC DỊCH VỤ EPAL?